“Eğitim çocuğu sevmekle başlar”
Kemal Atatürk

Özel Ümitköy tam Ortaokulu​

tam Okulları

Fen Bilgisi Dersleri

Bilime Yolculuk

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Fen Bilgisi dersleri, öğrencilerimizin merak duygularını uyandıran, keşfetmeye teşvik eden ve bilimsel düşünce becerilerini geliştiren heyecan verici bir öğrenme deneyimidir. Fen Bilgisi derslerimiz, öğrencilerimize doğayı, evreni ve teknolojiyi anlamaları için güçlü bir temel sunmayı hedeflerken, aynı zamanda onları geleceğin bilim insanları ve teknoloji uzmanları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fen Bilgisi derslerimizde öğrencilerimiz, fen ve teknoloji alanındaki temel kavramları keşfederken, bilimsel yöntemlerle soru sorma, gözlem yapma, deney tasarlama ve sonuçları analiz etme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz, sınıf içinde ve laboratuvar ortamında interaktif ve pratik deneyimler yaşayarak, bilimsel düşünceyi günlük hayatlarına entegre etmeyi öğrenirler.

Fen Bilgisi derslerimiz, öğrencilerimize doğanın güzelliklerini ve karmaşıklığını anlamaları için fırsat sunar. Canlılar dünyası, ekosistemler, enerji dönüşümleri, madde ve madde değişimleri gibi konular üzerinde derinlemesine çalışırken, öğrencilerimiz doğanın yasalarını keşfeder ve çevrelerine duyarlı bireyler olma bilincini geliştirirler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda öğrencilerimizin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına olan ilgilerini desteklemekteyiz. Fen Bilgisi derslerimizde öğrencilerimiz, bilimsel temelli projeler ve etkinliklerle problem çözme, takım çalışması ve yaratıcılık becerilerini geliştirirler. Böylece, öğrencilerimiz geleceğin teknoloji odaklı dünyasında başarılı olabilecekleri bir temel atarlar.
Fen Bilgisi dersleri, öğrencilerimizin bilimsel düşünce, eleştirel analiz ve problem çözme yeteneklerini güçlendirirken, aynı zamanda onları araştırmaya, keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik eder. Öğrencilerimiz, meraklarını keşfetme ve bilimsel bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürme fırsatı bulurken, bilimsel düşünce becerileri ile donanımlı bireyler olarak yetişirler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Fen Bilgisi dersleri, öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artırırken, onları geleceğin bilim insanlarına ve teknoloji uzmanlarına dönüştürme vizyonuyla gerçekleştirilmektedir. Siz de bilimsel düşünce becerilerinizi geliştirmek ve bilime olan tutkunuzu keşfetmek için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

Sosyal Bilgiler Dersleri

Geçmişi Anlamak, Geleceği İnşa Etmek

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilerimize tarih, coğrafya, ekonomi, kültür ve sosyal yapı gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve anlayış sunan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, dünya üzerindeki farklı toplumların geçmişini anlamak, günümüzü anlamlandırmak ve geleceği şekillendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.

Sosyal Bilgiler derslerimiz, öğrencilerimizin tarihsel olayları, coğrafi bölgeleri ve kültürleri keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerimiz, geçmişteki olaylar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olurken, bunları günümüz dünyasıyla ilişkilendirme ve kritik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca, öğrencilerimiz sosyal bilgiler dersleri sayesinde kültürel farkındalık kazanır, toplumlar arası etkileşimi ve hoşgörüyü artırır.

Sosyal Bilgiler derslerimizde, öğrencilerimize demokrasi, insan hakları, sürdürülebilirlik, küresel sorunlar ve sosyal adalet gibi evrensel değerleri öğretmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, bu değerleri içselleştirerek, aktif vatandaşlar olma yolunda ilerler ve topluma olumlu katkıda bulunma bilinciyle donanımlı bireyler olarak yetişirler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Sosyal Bilgiler derslerimizi etkileşimli ve katılımcı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, araştırma yapma, analiz etme, eleştirel düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirerek, bilgiyi aktif bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Sınıf içi tartışmalar, proje çalışmaları, sunumlar ve saha gezileri gibi farklı öğrenme yöntemleriyle öğrencilerimizin sosyal bilgiler alanındaki yeteneklerini pekiştiririz.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrencilerimizin kültürel mirası ve dünya üzerindeki değişimi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Siz de tarih, coğrafya, kültür ve toplum hakkında daha fazla bilgi edinmek ve dünyayı daha iyi anlamak için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

tam Okulları

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ve köklü tarihini anlamak

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve köklü tarihini anlamalarını sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile Türk milletinin kahramanlık dolu mücadelesini öğrenir, milli ve manevi değerlere sahip çıkarlar.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerimizde, öğrencilerimiz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyet’in kuruluşunu ve Atatürk’ün devrimlerini detaylı bir şekilde incelerler. Bu derslerde, öğrencilerimize Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği azim, kararlılık ve özgürlük tutkusunu aktararak milli bilinci güçlendiririz.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerimizde, Atatürk’ün düşünceleri ve ilke ve inkılapları üzerinde durarak öğrencilerimizin fikir ve düşünce dünyasını zenginleştiririz. Öğrencilerimiz, demokrasi, insan hakları, laiklik, eşitlik ve özgürlük gibi evrensel değerlerle tanışırken, bunların Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendirdiğini anlama fırsatı bulurlar.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerimiz, öğrencilerimizin milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, vatan sevgisi ve Türk milletine olan bağlılıklarını güçlendirir. Öğrencilerimiz, vatanımızın kazanımlarını korumak ve geliştirmek için sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişirler. Ayrıca, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen devrimlerin önemini kavrar ve bu değerleri gelecek nesillere aktarma bilinciyle hareket ederler.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerimizde, etkileşimli öğrenme yöntemleri ve interaktif materyaller kullanarak öğrencilerimizin aktif katılımını sağlarız. Öğrencilerimiz, araştırma yapma, eleştirel düşünme, değerlendirme yapma ve farklı bakış açılarına saygı duyma becerilerini geliştirirler.
Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleriyle öğrencilerimizin milli değerlere sahip çıkma bilinciyle yetişmelerini hedefliyoruz. Siz de Türk milletinin tarihini, kültürünü ve değerlerini öğrenmek ve geleceğimizi inşa etmek için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Değerlerimizi Keşfetmek, İnsan Olmanın Anlamını Anlamak

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencilerimizin dinî ve ahlaki değerleri anlamalarını, manevi dünyalarını zenginleştirmelerini ve insan olmanın anlamını kavramalarını sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, farklı dinlerin inançlarını ve kültürel mirasını öğrenirken, özsaygı, empati, dürüstlük ve sorumluluk gibi evrensel ahlaki değerleri içselleştirirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde, öğrencilerimizin dinlerin temel kavramlarını ve ilkelerini anlamalarını sağlarız. İslam, Hristiyanlık, Musevilik gibi dünya dinlerini tanıtarak öğrencilerimizin hoşgörü ve saygı duygularını geliştiririz. Aynı zamanda, evrensel ahlaki değerlerin önemini vurgulayarak öğrencilerimizin ahlaki duyarlılık ve sorumluluk bilincini artırırız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimiz, öğrencilerimizin manevi gelişimlerine katkıda bulunurken, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederiz. Öğrencilerimiz, dinî ve ahlaki konuları tartışma ve sorgulama becerilerini geliştirerek kendi fikirlerini oluşturma ve ifade etme fırsatı bulurlar. Böylece, öğrencilerimiz kendilerini anlamlandırmada ve başkalarının farklı inanç ve değerlerine saygı göstermede daha donanımlı bireyler olarak yetişirler.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimiz, öğrencilerimizin ahlaki değerleri günlük hayatlarına entegre etmelerini sağlar. Öğrencilerimiz, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi değerleri anlamlandırarak, etik kararlar vermeyi öğrenirler. Bu dersler, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak, toplum içinde sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerimizin değerlerini keşfetmelerini, etik düşünce yapısını geliştirmelerini ve insan olmanın anlamını derinlemesine anlamalarını hedefliyoruz. Siz de manevi dünyanızı keşfetmek ve ahlaki değerlerle donanımlı bir birey olmak için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

tam Okulları

Görsel Sanatlar

Yaratıcılığın İzinde, Estetiği Keşfetmek

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar dersleri, öğrencilerimizin içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkararak estetik duygularını geliştirmelerini sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, sanatın farklı alanlarını keşfederken, görsel ifade becerilerini geliştirir ve estetik algılarını zenginleştirirler.

Görsel Sanatlar derslerimiz, öğrencilerimizin sanatın çeşitli disiplinlerini deneyimlemelerine olanak tanır. Resim, heykel, fotoğrafçılık, seramik, grafik tasarım gibi sanat formlarını öğrencilerimize sunarak kendi sanatsal ifadelerini keşfetmelerine ve kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerine olanak sağlarız.

Görsel Sanatlar derslerimizde, öğrencilerimiz renk, kompozisyon, perspektif ve dokular gibi temel sanat prensiplerini öğrenirler. Sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını incelerken, öğrencilerimiz sanatın toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlarını da kavrarlar. Bu derslerde, öğrencilerimizin görsel okuryazarlık becerilerini geliştirerek sanat eserlerini analiz etme ve yorumlama yeteneklerini güçlendiririz.

Görsel Sanatlar derslerimiz, öğrencilerimizin hayal güçlerini, özgüvenlerini ve özgün düşünce yeteneklerini geliştirir. Sanatın yaratıcı sürecinde deneyimleyerek, öğrencilerimiz eleştirel düşünme becerilerini kullanır ve kendi eserlerini oluşturma sürecinde kararlar almayı öğrenirler. Aynı zamanda, sanatın duygusal ifade gücünü keşfederek özgün bir sanatçı kimliği oluşturma fırsatı bulurlar.

Görsel Sanatlar derslerimizde, öğrencilerimize farklı sanat malzemeleri ve tekniklerini kullanma imkanı sunarız. Sanatsal projeler, atölye çalışmaları ve sergiler aracılığıyla öğrencilerimizin yaratıcılıklarını sergilemelerine ve sanat eserlerini başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanırız. Bu sayede, öğrencilerimiz sanatın toplumsal etkisini ve kendilerini ifade etmenin önemini deneyimleyerek özgün bir sanatçı yolculuğuna çıkarlar.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Görsel Sanatlar dersleriyle öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, estetik duygularını geliştirmelerini ve sanatın gücünü keşfetmelerini hedefliyoruz. Siz de yaratıcılığınızı serbest bırakmak ve sanatın büyülü dünyasını keşfetmek için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

tam Okulları

Müzik

Sesiyle Dünyaya Renk Katmak, Ritmin Büyüsüne Kapılmak

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Müzik dersleri, öğrencilerimizin müziğin evrensel dilini keşfetmelerini, müziğin gücünü deneyimlemelerini ve müzikal yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, enstrüman çalmayı öğrenir, müzikal anlayışlarını derinleştirir ve sanatsal ifade becerilerini geliştirirler.

Müzik derslerimizde, öğrencilerimiz farklı enstrümanları tanıyarak bir enstrüman çalmayı öğrenirler. Piyano, gitar, keman, flüt gibi enstrümanlarla müziği icra ederek öğrencilerimizin müzikal yeteneklerini geliştiririz. Aynı zamanda, vokal tekniklerini öğreterek öğrencilerimizin şarkı söyleme becerilerini güçlendiririz. Bu derslerde, ritim, nota okuma, tempo ve vurgu gibi müzikal temel kavramları öğrencilerimizle paylaşırız.
Müzik derslerimizde, öğrencilerimiz müzik türlerini ve müzikal formları keşfederler. Klasik, pop, caz, etnik müzik gibi farklı türler arasında yolculuk yaparak öğrencilerimizin müzikal çeşitlilik ve zenginlikle tanışmalarını sağlarız. Aynı zamanda, müzik tarihi ve ünlü bestecilerin eserlerini inceleyerek öğrencilerimizin müzikal kültürlerini genişletiriz.

Müzik derslerimizde, öğrencilerimizin müzikal duyarlılıklarını ve estetik algılarını geliştiririz. Müziğin duygusal ifade gücünü keşfederken, öğrencilerimizin duygularını müzik aracılığıyla ifade etme yeteneklerini güçlendiririz. Bu derslerde, müzik dinleme ve analiz etme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin müzikal anlayışlarını derinleştiririz.

Müzik derslerimizde, öğrencilerimiz grup çalışmaları ve topluluk performansları yapma fırsatı bulurlar. Orkestra, korolar ve müzikal prodüksiyonlar aracılığıyla öğrencilerimiz müziği birlikte icra etmenin ve iş birliği yapmanın önemini deneyimlerler. Bu sayede, öğrencilerimiz disiplin, sorumluluk, iş birliği ve performans becerilerini geliştirerek müzikal yeteneklerini sergileme imkanı bulurlar.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Müzik dersleriyle öğrencilerimizin müziğin evrensel dilini keşfetmelerini, sanatsal ifade yeteneklerini geliştirmelerini ve müzikal yeteneklerini ortaya çıkarmalarını hedefliyoruz. Siz de ritmin büyüsüne kapılmak ve müziğin sihirli dünyasında yer almak için Türk Alman Merkezi Ortaokulu’na katılın!

tam Okulları

Teknoloji ve Tasarım

Yaratıcılığın İzinde, Geleceği Şekillendirmek

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Teknoloji ve Tasarım dersleri, öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini keşfetmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve yaratıcı düşünceyle geleceğe yönelik çözümler üretmelerini sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, teknolojik aletleri kullanma becerilerini kazanırken, tasarım sürecini deneyimleyerek kendi projelerini hayata geçirirler.

Teknoloji ve Tasarım derslerimizde, öğrencilerimiz güncel teknolojik araçları ve yazılımları kullanarak tasarım projeleri geliştirirler. 3D modelleme, programlama, robotik gibi teknolojik becerileri öğrenir ve uygularlar. Aynı zamanda, el becerilerini kullanarak prototip oluşturma ve yapısal tasarımlar yapma yeteneklerini geliştirirler.

Teknoloji ve Tasarım derslerimizde, öğrencilerimiz problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiririz. Gerçek yaşam senaryolarına dayalı projelerle öğrencilerimiz, sorunları analiz etme, tasarım sürecini planlama ve alternatif çözümler üretme becerilerini kazanırlar. Bu derslerde, öğrencilerimiz takım çalışması yaparak iletişim ve iş birliği becerilerini de geliştirirler.

Teknoloji ve Tasarım derslerimizde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken, teknolojinin günlük yaşamdaki etkilerini ve sürdürülebilirlik prensiplerini de keşfederler. Öğrencilerimiz, yenilikçi tasarımlar yaparak farklı ihtiyaçlara uygun çözümler üretir ve geleceği şekillendirme potansiyellerini keşfederler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Teknoloji ve Tasarım dersleriyle öğrencilerimizin teknolojik becerilerini geliştirmelerini, yaratıcı düşünce yeteneklerini ortaya çıkarmalarını ve geleceğin yenilikçi liderleri olmalarını hedefliyoruz. Siz de teknolojinin heyecan verici dünyasına adım atın ve yaratıcılığınızı keşfedin!

tam Okulları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Dijital Dünyaya İz Bırakmak, Geleceği Kodlamak

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri, öğrencilerimizin dijital dünyanın dilini öğrenmelerini, programlama ve yazılım becerilerini geliştirmelerini ve teknolojiyle yenilikçi çözümler üretmelerini sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, bilgisayar bilimleriyle ilgili temel kavramları öğrenirken, problem çözme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde, öğrencilerimiz temel programlama becerilerini kazanır ve yazılım dillerini öğrenirler. Kodlama ve algoritma mantığı üzerinde çalışarak, öğrencilerimiz problemleri parçalara ayırma, mantıksal düşünme ve çözüm adımlarını programlamayla ifade etme becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda, web tasarımı, oyun geliştirme ve veritabanı yönetimi gibi konularda da yetkinlik kazanırlar.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde, öğrencilerimiz dijital dünyanın güncel teknolojilerini keşfederler. İnternet güvenliği, veri analizi, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi konulara değinerek öğrencilerimizin dijital vatandaşlık bilincini geliştiririz. Bu derslerde, öğrencilerimiz bilgisayar donanımı ve yazılım araçlarını kullanmayı öğrenirken, bilgisayar sistemlerini anlama ve sorun giderme becerilerini de geliştirirler.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde, öğrencilerimiz teknolojiyle yenilikçi projeler geliştirme fırsatı bulurlar. Özgün fikirlerini hayata geçirerek, mobil uygulamalar, interaktif web siteleri, robotik projeler gibi projeler üzerinde çalışırlar. Aynı zamanda, takım çalışması ve işbirliği becerilerini geliştirerek öğrencilerimiz, grup projeleriyle birlikte teknoloji alanında başarıya ulaşmanın önemini deneyimlerler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleriyle öğrencilerimizin dijital becerilerini geliştirmelerini, programlama dünyasına adım atmalarını ve geleceğin teknoloji liderleri olmalarını hedefliyoruz. Siz de dijital dünyanın heyecan verici yolculuğuna katılın ve geleceği kodlamaya başlayın!

Rehberlik ve Kariyer Planlama

Geleceğinizi Şekillendirin, Potansiyelinizi Keşfedin

Türk Alman Merkezi Ortaokulu’nda Rehberlik ve Kariyer Planlama dersleri, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemelerini sağlayan önemli bir öğrenme deneyimidir. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimiz, özgüvenlerini geliştirirken, karar verme becerilerini güçlendirirler ve başarıyla ilerlemek için gereken adımları atmaya yönlendirilirler.

Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerimizde, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine odaklanırız. Kendi değerlerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı oluruz. Öğrencilerimiz, kendilerini tanıyarak güçlü yönlerini ve zayıf noktalarını belirlerler. Bu sayede, doğru kararlar alırken potansiyellerini maksimize etmeyi öğrenirler.

Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerimizde, öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerini destekleriz. Farklı meslekler ve sektörler hakkında bilgi verir, kariyer fırsatları ve yol haritalarıyla ilgili rehberlik sağlarız. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun kariyer seçeneklerini araştırmalarına ve gelecekteki mesleklerle ilgili bilinçli kararlar almalarına yardımcı oluruz.

Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerimizde, öğrencilerimizin iletişim becerilerini ve sosyal yeteneklerini geliştiririz. Etkili iletişim, takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi becerileri öğrencilerimize aktarırız. Aynı zamanda, stres yönetimi, zaman yönetimi ve motivasyon gibi önemli becerilerin kazanılmasına da odaklanırız.

Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerimizde, öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak kendi kariyer yolculuklarını tasarlamalarını teşvik ederiz. Kendi hedeflerini belirlerken adım adım bir kariyer planı oluştururlar. Öğrencilerimiz, akademik ve sosyal başarılarını yönlendirirken, gelecekteki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için gereken bilgi ve becerileri elde ederler.

Türk Alman Merkezi Ortaokulu olarak, Rehberlik ve Kariyer Planlama dersleriyle öğrencilerimizin geleceğe yönelik kararlarını bilinçli bir şekilde almalarını ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefliyoruz. Siz de kendinizi keşfedin, hayallerinizi gerçekleştirin ve geleceğinizi şekillendirin!

Sitemizde bazı çerezler web site  ziyaret istatistikleri amaçlı anonim olarak işlenmektedir. Detaylı bilgi için KVKK metnini inceleyebilirsiniz.