“Eğitim çocuğu sevmekle başlar”
Kemal Atatürk

İlkokulu

Zorunlu Dersler

DERSLERİMİZ

 • TÜRKÇE: Çocukların Türkçeyi yetkin konuşmalarını hedefler. Türkçe etkinliği ile çocuklara sesleri tanıma, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanma ile dinleme becerilerini kazanma, ses tonunu ayarlama ve sözcükleri doğru üretme için fırsatlar sunar.
 • MATEMATİK: Matematiksel kavram ve esaslar üzerine kurulan etkinliklerle matematiksel ve analitik düşünmenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • HAYAT BİLGİSİ: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrenciler, içinde yaşadıkları doğal ve toplumsal çevreyi tanır, çevreye uyum sağlayabilmek için gerekli beceri ve davranışları kazanırlar.
 • ALMANCA: Avrupa’da en çok konuşulan ana dillerden bir tanesidir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir. Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Bu sebeple öncelikli yabancı dil olarak Almanca eğitimi vermekteyiz.
 • YABANCI DİL: Dil eğitimi okul yaşantısının içinde ana dili ile yapılan etkinliklere paralel bir şekilde ilerler. Yaşanan deneyimlerin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler ve interaktif programlar kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. İngilizce eğitimi, empati kurma, düşünme ve günlük dil kullanımda etkin kullanılması için dil hissini oluşturabilmek adına yaşayarak öğrenme ile sağlanmaktadır.
 • GÖRSEL SANATLAR: El-göz koordinasyonu, ince motor kas gelişimine yönelik, yaratıcılığı ön plana çıkaran ürün oluşturma çalışmasıdır.
 • MÜZİK: Öğrencilerin ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olmalarının sağlanması, öğrencilerin müzik ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesi amaçlanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN:  Erken çocukluk döneminde başlamış olduğumuz bedensel koordinasyon gelişimine ilkokulda da devam ediyoruz. Bu gelişime destek olan “Beden Eğitimi ve Oyun” dersinin amacı, oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla öğrencilerimize hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri kazandırmaktır. İlkokulda da verilen bu etkinliklerin bir diğer amacı da öğrencilerin bir sonraki eğitim düzeyine kuvvetli bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.
 • DRAMA: Çocukların grupla ve bireysel role girmesi, üstlendiği role uygun davranması ve grubun bir parçası olması beklenir. Atölye kapsamında taklit, kurallı oyunlar, pantomim, canlandırma gibi çalışmalar yapılır.
 • KODLAMA: İlkokul öğrencilerine materyaller ile problem çözme, algoritmik düşünme becerileri kazandırma ve bu yetkinliklerin çocukların yaşamlarına yansıması sağlanarak üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Uygulamalı Atölyeler

 • SERAMİK ATÖLYESİ: Seramik atölyesinde öğrenciler toprak, çamur ve su ile zaman geçirirler. Seramik atölyesi çocuklara planlama, organizasyon ve kompoze etme becerisi kazandırılır.
 • AHŞAP TASARIM ATÖLYESİ: Uzman eğitimciler rehberliğinde, öğrenciler için özel imal edilen testere, zımpara, torna ve matkap gibi aletlerle, ahşap tasarımını deneyimleyebilecekleri yaratıcı tasarım süreçleri oluşturuyoruz. Ahşap tasarım atölyesinin öncelikli hedefi çocukların tasarımlarını elle şekil verdikleri somut süreçler içerisinde değerlendirebilmelidir.
 • HALK OYUNLARI: Öğrencilerin bilişsel ve fiziksel koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Bununla birlikte bir gurubun parçası olmak ve topluluk ile hareket etmek çocukların sosyal uyum becerilerini geliştirmektedir. Halk oyunları dersi çocukların estetik algılarının ve müziksel-ritmik zekalarının gelişimine de katkıda bulunmaktadır.
 • AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ: Öğrencilere kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Bu atölyede öğrencilerin stratejik düşünme, mantık yürütme ve problem çözme becerileri desteklenir.
 • ÇOCUKCA BİLİM: Teknolojik gelişmelerin yakından takibi, çağa damga vurmuş bilim insanlarının ve hayatımızı kolaylaştıran icatların tanıtılması amacıyla çocukça bilim atölyesi oluşturulmuştur. Bu atölye kapsamında sınıf öğretmeni gözetiminde yapılan deneylerle öğrencilere gözlem yeteneği kazandırılır, araştırma ve sunma çalışmaları ile çocukların analiz-sentez yetenekleri desteklenir. Deneyimlerini arkadaşları ile paylaşmaları sonucunda dil zekâları gelişim gösterir.
 • BOTANİK BAHÇE: Öğrencilerin; bitkilerin yaşam döngülerini yakından gözlemlemesi, tabağında gördüğü meyve ve sebzelerin yaşam öyküsünü öğrenebilmeleri için temel tarım teknikleri uygulanır. Öğrencilerin sürdürülebilirlik ilkelerini öğrenmesi ve benimsemesi, çevresel, sosyal-kültürel ve ekonomik problemleri belirlemesi, araştırması ve bu problemlerin çözümüne katkıda bulunması için gerekli becerileri kazanmaları sağlanır.

 

Psikolojik Danışma Birimi

 • Veliler ile düzenli periyotlarla görüşmeler yapılır.
 • Koruyucu müdahale kapsamında, yılın belirli zaman dilimlerinde, ailelere yönelik seminerler düzenlenir. Bu seminerlerdeki genel amaç: ailelere konu hakkında kapsamlı bilgi verebilmek ve bu konuda yaşanabilecek sorunların var olmadan çözüm yollarını gösterebilmek.
 • Bilgilendirme amaçlı aylık bülten hazırlanır.
 • Psikolog belirli zaman dilimlerinde derslere gözlemci olarak katılır ve çocukları gelişimsel olarak takip eder.
 • Psikolog, ilkokula başlama evresinde, çocuğun okula hazır bulunuşluk düzeyini gözlemler.


Genel Amacı

Çocukların ve ailelerinin, erken çocukluk gelişimi pedagojisi, çocuk psikolojisi ve ailenin Psikososyal işlevselliği alanlarında kanıta dayalı uygulamalarla desteklenmesi ve aile katılımının geliştirilmesidir. Merkezin hedefi, çocuğun çok boyutlu gelişimi sorumluluğunun; okul ve aile sistemleri arasında paylaşılmasını sağlamaktır.

Sitemizde bazı çerezler web site  ziyaret istatistikleri amaçlı anonim olarak işlenmektedir. Detaylı bilgi için KVKK metnini inceleyebilirsiniz.