“Eğitim çocuğu sevmekle başlar”
Kemal Atatürk

Anaokulu

Zorunlu Dersler

 • ANADİL ETKİNLİKLERİ: Çocukların Türkçeyi yetkin konuşmalarını hedefler. Türkçe etkinliği ile çocuklara sesleri tanıma, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanma ile dinleme becerilerini kazanma, ses tonunu ayarlama ve sözcükleri doğru üretme için fırsatlar sunar.
 • MATEMATİK ETKİNLİKLERİ: Matematik etkinliklerinde öncelikli amaç çocukların soyut bilgileri somut deneyimlerle öğrenmesidir. Sayma etkinlikleri, arttırma ve eksiltme çalışmaları, örüntü kurma, sıralama, gruplama, eşleştirme, kavram ve şekil bilgisi matematik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bazı başlıklardandır.
 • FEN-DOĞA ETKİNLİKLERİ: Çocukları çevrelerine dikkat etmeye, değişen olayları merak edip sorular sormaya, gözlem yapmaya ve araştırıp keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.
 • GÖRSEL ALGI ÇALIŞMALARI: Bilişsel gelişimi desteklemeyi hedefleyen; matematiksel işlemler üzerine kurulu, gördüğünü algılama ve hatırlama etkinliklerini kapsar.
 • SANAT ETKİNLİKLERİ: El-göz koordinasyonu, ince motor kas gelişimine yönelik, yaratıcılığı ön plana çıkaran ürün oluşturma çalışmasıdır.
 • OYUN ETKİNLİKLERİ: Eğitim programında oyun, günün ilk yarısında her bir çocuk için ne oynayacağına karar verme, oyunu planlama, plana göre oyununu sürdürme ve sürecin değerlendirilmesi şeklinde yer alır.
 • AHŞAP TASARIM: Çocukların el becerilerini geliştirmeleri, üretim yapmaları ve hayal ettikleri ahşap ürünleri tasarlamaları amaçlanır.
 • MUTFAK ETKİNLİKLERİ: Deneyimli öğretmenler ve gıda mühendisi rehberliğinde çocuklarla beraber hazırlaması pratik tarifler uygulanır ve mutfakta çocukların üstlenebileceği sorumlulukları keşfetmeleri sağlanır. .
 • OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: Erken okuryazarlık etkinlikleri okul öncesi dönemde çocukların okumaya geçirilmesini değil, ilköğretim 1. Sınıfta daha kolay okumaya geçmeleri için alt yapı oluşturmayı hedefler ve doğru kalem tutma becerilerini destekleyici çizgi çalışmaları ve sezdirme yöntemi ile ses eğitimi vermeyi amaçlar.
 • DUYU ETKİNLİKLERİ: Çocuklarda beş duyunun etkin biçimde kullanımını sağlayan materyaller ile desteklenir. Bu atölyede hamur, değişik şekil ve boyutlarda taşlar, pamuklar, kumaşlar gibi farklı doku ve yapılarda materyaller kullanılır.

Uygulamalı Dersler

 Okullarımızda Türkçe, Almanca dersleri aynı değerde planlanarak uygulanır.

 • ALMANCA/İNGİLİZCE: Okul öncesinde ÇİFT DİL EĞİTİM sistemi uygulanmaktadır. Almanca/İngilizce eğitim programımız, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun, ay grupları da dikkate alınarak hazırlanır.
 • YÜZME: Yüzme eğitimi çocukların fiziksel gelişimini destekler, kalp-dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirir. Alıştırma havuzunda suya adaptasyon sürecinden sonra çocuklar yüzme teknikleri ile tanıştırılır.
 • HAREKET EĞİTİMİ: Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla temel hareket becerilerini ve çocukların kuvvet, esneklik, sürat, koordinasyon gibi motor becerilerini kazanmalarını sağlar.
 • DRAMA: Doğaçlama, dramatizasyon, öykü oluşturma ve pantomim gibi teknikleri içeren yaratıcı drama atölyesinde çocukların, sorgulama, problem çözme ve analiz-sentez gibi bilişsel becerileri desteklenir.
 • GÖRSEL SANATLAR: Çocukların yeteneklerini ve yaratıcı süreçleri estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla, tüm sanatsal eğitim çalışmalarını kapsar.
 • MÜZİK: Çocukların ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olmalarının sağlanması, çocukların müzik ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesi amaçlanır.
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE TASARIM: Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere farklı açılardan bakmalarını ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Sitemizde bazı çerezler web site  ziyaret istatistikleri amaçlı anonim olarak işlenmektedir. Detaylı bilgi için KVKK metnini inceleyebilirsiniz.